مجلات>ادبیات>فنون ادبی>1389 >شماره 2
فنون ادبی دانشگاه اصفهان دوره دوم سال 1389 شماره 2
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تحلیل و نمادپردازی «پیامبر» نوشته جبران خلیل جبران با توجه به کهن الگوهای روان شناسی یونگ

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نماد و نمادپردازی روایت شناسی نقد روانشناختی نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 614
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه قصر و حصر در علم معانی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: معانی

تعداد نمایش: 941
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه ساختار تشبیهات مخزن الأسرار و مطلع الأنوار

حوزه (های) تخصصی: بیان سطح ادبی نثر تطبیق شاعران و نویسندگان فارسی زبان بر یکدیگر

تعداد نمایش: 621
چکیده

عنوان مقاله: آسیب شناسی ساختار«شرح نویسی» در حوزه فهم متن ادبی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حافظ پژوهی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: استعاره های نو و چند لایه در شعر خاقانی

حوزه (های) تخصصی: بیان نظم

تعداد نمایش: 484
چکیده

عنوان مقاله: نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: تصحیح و نقد متون نظم

تعداد نمایش: 419
چکیده

عنوان مقاله: بررسی گونه های وزن در غزل شاعران بزرگ سده های دهم، یازدهم و دوازدهم

حوزه (های) تخصصی: هندی عروض سنتی

تعداد نمایش: 445
چکیده

عنوان مقاله: بررسی بینامتنی تصویر شکار در غزلیات شمس

حوزه (های) تخصصی: بیان مولانا پژوهی بینامتنیت

تعداد نمایش: 496
چکیده