ستار زرکلام

حوزه (های) آثار:
حقوق
کتابداری
اسلامی

عنوان مقاله: دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها

حوزه (های) تخصصی: حقوق

تعداد نمایش: 591
چکیده

عنوان مقاله: امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا

حوزه (های) تخصصی: تجارت الکترونیک حقوق ثبت

تعداد نمایش: 1360
چکیده

عنوان مقاله: مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

حوزه (های) تخصصی: تعهدات و قراردادها حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای

تعداد نمایش: 1092
چکیده

عنوان: اقتراح: مالکیت فکری، در نظام حقوقی ایران وضعیت امروز، چشم انداز فردا

حوزه (های) تخصصی: حقوق مالکیت های فکری معنوی

تعداد نمایش: 615
چکیده

عنوان مقاله: برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق

حوزه (های) تخصصی: تعهدات و قراردادها

تعداد نمایش: 482
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی بر قراردادهای حقوق مولف

حوزه (های) تخصصی: حق مولف

تعداد نمایش: 492
چکیده

عنوان مقاله: حق مولف در ایران ، فرصت ها و چالش ها

حوزه (های) تخصصی: حق مولف

تعداد نمایش: 488
چکیده

عنوان مقاله: مقررات حقوق فرانسه راجع به چک بدون محل

حوزه (های) تخصصی: اسناد تجاری

تعداد نمایش: 515
چکیده

عنوان مقاله: همانند روش جایگزینی حل اختلافات (med - arb) مزایا و معایب میانجی گری ، داوری

حوزه (های) تخصصی: آیین دادرسی کیفری

تعداد نمایش: 968
چکیده

عنوان مقاله: تفکیک بین نهادهای شبه داوری ازنهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی

حوزه (های) تخصصی: حقوق معاهدات بین الملل

تعداد نمایش: 629
چکیده