پژوهش های میان رشته ای هنر -

پژوهش های میان رشته ای هنر


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر و معماری
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: حسین عابددوست
ناشر: دانشگاه گیلان
صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان
سردبیر: نرگس ذاکر جعفری
مدیر اجرایی: محمد زریابی
هیئت تحریریه: ناصر فکوهی، حمیدرضا شعیری، بهمن نامور مطلق، ساسان فاطمی، ابوالقاسم دادور، احمد رضی، سید غلامرضا اسلامی، محمدباقر قهرمانی، عباس پناهی، نرگس ذاکر جعفری *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: رینهارد کوپیتز، رایموند فوگلز
آدرس: رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۶ جاده قزوین، دانشگاه گیلان، دانشکده هنر و معماری، دبیرخانه، مجلۀ پژوهش‌های میان‌رشته‌ای هنر
وب سایت: https://ira.guilan.ac.ir/
پست الکترونیکی: Ira@guilan.ac.ir
کد پستی: ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو