مجلاتروانشناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی علامه سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر محمود گلزاری

سردبیر: دکتر علی دلاور

مدیر اجرایی: حمیدرضا مقامی

شورای علمی: دکتر حسن احدی، دکتر مرتضی امین فر، دکتر محمد حسین پناهی، دکتر اسماعیل زارعی، دکتر سوسن سیف، دکتر عبدالله شفیعی، دکتر پرویز شریفی درآمدی، دکتر پروین کدیور، دکتر علیرضا کیامنش، دکتر فرخنده عابدی، دکتر حسن ملکی، دکتر محمود میرمحمدی، دکتر رحمت الله نورانی

نشانی: تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده روانشناسی و علوم

وب سایت: http://jep.atu.ac.ir

پست الکترونیک: fpsychology@atu.ac.ir


 آرشیو نشریه: