مجلاتتازه ها و پژوهش های مشاوره


مسائل و موضوعات مربوط به مشاوره روان درمانی


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن مشاوره ایران

مدیر مسئول: دکتر رحمت الله نورانی پور

سردبیر:  دکتر باقر ثنایی ذاکر

نشانی: تهران، کریمخان، نبش خیابان شهید عضدی، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم.

فاکس: (021)88914163  

وب سایت: http://www.irancounseling.ir

پست الکترونیک: info@ircounseling.org


آرشیو نشریه: