مجلات


روانشناسی و دین


 


درجه علمی:          علمی - پژوهشی
دوره انتشار:           فصلنامه
صاحب امتیاز:        موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول:          محمدناصر سقای بی ریا
سردبیر:                  محمد رضا احمدی
مدیر اجرایی:          احمد هدایتی
هیئت تحریریه:     حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا احمدی، حجت الاسلام والمسلمین علی رضا اعرافی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمدکریم خداپناهی، دکتر پریرخ دادستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد زارعان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدناصر سقای بی ریا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسعلی شاملی، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی، دکترعلی فتحی آشتیانی
نشانی:     قم، بلوار امین، بلوار جمهوری، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، طبقه چهارم، اداره نشریات تخصصی ، دفتر نشریه روان شناسی و دین. صندوق پستی: قم، 186-37165  تلفن: 2113475 (0251) فاکس: 2934483 (0251)
وب سایت:             www.qabas.net
پست الکترونیک:                 psyrm@qabas.net
آرشیو نشریه: