مجلاتمطالعات اسلام و روانشناسی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

مدیر مسئول: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد غروی

سردبیر: دکتر محمد کاویانی

هیات تحریریه: حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی،  والمسلمین دکتر محمدرضا احمدی، حجة‌الاسلام والمسلمین علیرضا اعرافی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر علی‌محمد برادران رفیعی، دکتر محمد کریم خداپناهی، حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد داوری، حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد زارعان، حجة‌الاسلام والمسلمین  محمدرضا سالاری‌فر، حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین شریفی‌نیا، حجة‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد غروی،  علی فتحی آشتیانی، دکتر مهرداد کلانتری، حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی، حجة‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد بهشتی

نشانی: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  کد پستی: 3749113361

تلفن: 5-2111274(0251)  فاکس: 2803090(0251)

وب سایت http://sip.rihu.ac.ir

پست الکترونیک: psy@rihu.ac.ir


آرشیو نشریه: