مجلاتحکمت و فلسفه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی

مدیر مسئول: دکتر علی اصغر مصلح

سردبیر: دکتر غلامرضا ذکیانی

مدیر داخلی: مریم پرویزی

هیئت تحریریه: دکتر اصغر دادبه، دکتر مهدی دهباشی، دکتر هانس کوچلر، دکتر کریم مجتهدی، دکتر علی اصغر مصلح، دکتر ارنست ولفگیزو، دکتر کاثلین هینی، دکتر سید یحیی یثربی

نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه، دفتر فصلنامه علمی - پژوهشی حکمت و فلسفه

فکس: 88683705 (021)

وب سایت: http://wph.atu.ac.ir/

پست الکترونیک: hekmatvafalsafeh@gmail.com


آرشیو نشریه: