مجلاتاطلاعات حکمت و معرفت


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات)

مدیر مسئول: انشاء الله رحمتی

سردبیر: انشاء الله رحمتی

مدیر داخلی: ساسان یغمایی

نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خیابان نفت جنوبی، موسسه اطلاعات، اطلاعات حکمت و معرفت،  کدپستی:1549953111 

تلفن: 29993224(021)  فکس: 22258022(021)

وب سایت: http://www.ettelaathekmatvamarefat.com

پست الکترونیک: ehvm86@gmail.com


آرشیو نشریه: