مجلاتپژوهش ملل


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: سحر کریمی

مدیرمسئول: سحر کریمی

سردبیر: اژدر پیری سارمانلو

مدیر داخلی: نسیم کریمی

سردبیر: دکتر عبدالعلی قوام، دکتر حسین دهشیار، دکتر محمد رضا دهشیری، دکتر حسینعلی افخمی، دکتر جواد اطاعت، دکتر مجتبی مقصودی، دکتر طاهره ابراهیمی فر، دکتر محمد جواد حق شناس، دکتر مهدی مطهرنیا، دکتر نبی الله رشنو، دکتر حمیدرضا جمالی، دکتر محمد علی بصیری، دکتر مسعود همت، دکتر مرتضی اباذری، دکتر مهدی جاودانی مقدم

نشانی: استان البرز، کرج، هفت تیر، بلوار دانش آموز، ابوسعید 34، پلاک 2، واحد 1

تلفن ثابت: 32750211-026

تلفن همراه : 09104545638

وب سایت: http://www.rnmagz.ir


آرشیو نشریه: