مجلاتمطالعات قدرت نرم


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان بسیج اساتید

مدیر مسئول: سهراب صلاحی

سردبیر: اصغر افتخاری

مدیر داخلی: سامان قاموس

هیئت تحریریه: سید جلال دهقانی، عبدالرضا سیف، ابراهیم متقی، بهرام اخوان کاظمی، اصغر افتخاری، سید جواد امام جمعه زاده، محمد تقی امینی، ابراهیم برزگر، امیرمحمد حاج یوسفی، محمد باقر خرمشاد، اصغر مشبکی، امیر ملکی، محمد نریمانی، حسین هرسیچ، سید عبدالامیر نبوی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی دانشگاه تهران، پلاک 1246، طبقه اول، دفتر نشریات سازمان بسیج اساتید

تلفن: 66975642(021)     

وب سایت: http://www.bajournals.ir


آرشیو نشریه: