مجلاتروابط خارجی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی

مدیر مسئول: دکتر محمود واعظی

سردبیر: دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

هیئت تحریریه: اصغر افتخاری، حسین پوراحمدی، امیرمحمد حاجی یوسفی، غلامعلی چگینی زاده، حسین سلیمی، محمدعلی شیرخانی، عبدالعلی قوام، ویتالی نامکین، احمد نقیب‌زاده، سعیده لطفیان، محی‌الدین مصباحی، حسین مهرپور محمدآبادی، عباس ملکی، ناصر هادیان

نشانی: تهران، روبروی ضلع جنوبی پارک نیاوران، پلاک 802 - کد پستی: 31113-19547 - صندوق پستی: 15875-5855

تلفن:   22296494(021)   فکس: 22801270(021)

وب سایت: http://www.isrjournals.ir


آرشیو نشریه: