مجلاتاندیشه سیاسی در اسلام


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

مدیر مسئول: دکتر منصور انصاری

سردبیر: دکتر یحیی فوزی

مدیر اجرایی: دکتر امیر عظیمی

هیئت تحریریه: ابراهیم برزگر، عبدالرحمان عالم، یحیی فوزی، فردین قریشی، فرهاد درویشی، داوود فیرحی، عبدالامیر نبوی، منصور انصاری، محمدحسین جمشیدی، کاظم قاضیزاده، علی مرشدیزاد، سید صدرالدین موسوی

نشانی: تهران، بزرگراه تهران  قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ساختمان پژوهشکدة امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی

تلفن: 51085537(021)     فکس: 55235661(021)

وب سایت:http://andishehsiyasi.ri-khomeini.ac.ir/

پست الکترونیک: andishehsiyasi@gmail.com


آرشیو نشریه: