مجلاتمطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: فریبرز خسروی

سردبیر: نرگس نشاط

مدیر اجرایی: زهرا تهوری

هیئت تحریریه: زهیر حیاتی، فریبرز خسروی، سعید رضایی شریف‌آبادی، حبیب‌الله عظیمی، رحمت‌الله فتاحی، مرتضی کوکبی، جعقر مهراد، نرگس نشاط

نشانی: تهران - بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو - بلوار کتابخانه ملی - ساختمان کتابخانه ملی ایران - طبقه اول

تلفن: 81623186(021)     فکس: 88644098(021)

وب سایت: http://faslname.nlai.ir

پست الکترونیک: faslname@nlai.ir


آرشیو نشریه: