مجلاتنقد و نظر


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (حوزوی)

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ( پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی)

مدیر مسئول: محمدتقی سبحانی 

سردبیر: علیرضا آل بویه 

مدیر اجرایی: ذوالفقار ناصری 

هیئت تحریریه: علیرضا آل بویه، سید رضا اسحاق‌نیا، رضا برنجکار، محسن جوادى، حسن رمضانی، محمدتقی سبحانی، محمد لگنهاوسن، محمد‌علی مبینی، سید محمود موسوى، احمد واعظی، یدالله یزدان‌پناه  

نشانی: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،دفتر مجله نقد و نظر 

تلفن:37742165(025)     فکس:37743177(025)

پست الکترونیک: naqd@isca.ac.ir 


آرشیو نشریه: