مجلاتتوسعه مهندسی بازار


پرتال جامع علوم انسانی برای حمایت از نشریات نوآور از جمله نشریه توسعه مهندسی بازار اقدام به معرفی مطالب مندرج در این نشریه همراه با چکیده مطالب آن برای آگاه نمودن مخاطبان از مطالب روز و نوآور نموده است. مجله توسعه مهندسی بازار که اولین شماره آن در بهار سال ۱۳۸۶ به علاقه مندان مباحـث بـازاریـابـی تقـدیـم شده، می خواهد به معنای واقعی پل ارتباطی صنعت و دانشگاه باشـد.  علاقه مندان برای دریافت اصل نشریه و فیلم های آموزشی موجود در آن به بخش اشتراک نشریه و یا فروشگاه های عرضه این نشریه که در سایت نشریه معرفی شده اند، مراجعه نمایند.

دوره انتشار: در ابتدای انتشار به صورت فصلنامه و از مهر 1389 به صورت دوماهنامه منتشر می شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: پرویز درگی

رئیس شورای سیاستگذاری: احمد آخوندی

سردبیر: محسن جاویدمؤید

نشانی: تهران، خیابان آزادی (شرق به غرب)، بعد از خوش شمالی، کوچه نمایندگی، پلاک 1 واحد 10

تلفن: 66423667 (021) و 66434055 (021)

تلفکس: 66431461 (021)

نشانی الکترونیک: http://www.marketingmag.ir/

پست الکترونی: info@marketingmag.ir

اشتراک: راشین شکیبایی


آرشیو نشریه: