مجلاتایرانا


 


دوره انتشار: ماهنامه

صاحب امتیاز: عبدالرضا وثوقی کرمانی  

مدیر مسئول: عبدالرضا وثوقی کرمانی  

سردبیر: زیر نظر شورای سردبیری 

هیئت تحریریه: فرشید ابراهیمی، مسعود بربر، لیلا ملا 

نشانی: تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان انقلاب، کوچه شهید شعله ور، پلاک 8‏‏‏، طبقه دوم  

تلفن:   66904401-6(021)   فکس: 66904410(021)

وب سایت: http://www.iranamag.com/

پست الکترونیک: iranamag@yahoo.com 


آرشیو نشریه: