مجلاتپژوهشنامه بازرگانی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا رضوی

سردبیر: دکتر مهدی تقوی

مدیر داخلی: مریم عزیزی

هیئت تحریریه: دکتر حمید ابریشمی، دکتر زهرا افشاری، دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر کامبیز حیدرزاده، دکتر غلامحسین خورشیدی، دکتر عباس شاکری، دکتر محسن صادقی، دکتر علی محمودی، دکتر ابوالقاسم مهدوی

نشانی: تهران، کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، نبش کوچه همدان، پلاک 1204، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

تلفن:   (021)66934645   فکس: 66929634(021)

وب سایت: http://pajooheshnameh.itsr.ir

پست الکترونیک: pajooheshnameh@itsr.ir


آرشیو نشریه: