مجلاتعلوم مدیریت ایران


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علوم مدیریت ایران

مدیر مسئول: دکتر حسن عابدی جعفری

سردبیر: دکتر ابوالحسن فقیهی

مدیر اجرایی: فائزه خادم

نشانی: تهران-خیابان کارگر شمالی (امیرآباد)- نبش خیابان بیست - پلاک 1989 - واحد 3

تلفن:09394849889(خانم خادم)

وب سایت: http://journal.iams.ir

پست الکترونیک: info@iams.ir


آرشیو نشریه: