مجلاتمدیریت شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

مدیر مسئول: مهندس هوشنگ خندان دل

سردبیر: دکتر محمدرضا بمانیان

مدیر داخلی: دکتر هادی محمودی نژاد

هیئت تحریریه: دکتر ایرج اعتصام، دکتر بهناز امین زاده، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر مصطفی بهزادفر، دکتر محمدرضا پور جعفر، دکتر داراب دیبا، دکتر حمیدرضا صارمی، دکتر محمود طاووسی، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی عسگری، دکتر علی غفاری، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر محمود گلابچی، دکتر غلامرضا لطیفی، دکتر ناصر میرسپاس، دکتر محمد نقی زاده

نشانی: تهران-بلوار کشاورز- ابتدای خیابان نادری-پلاک 17-مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی

تلفن: 63902083(021    فکس: 88977912(021)

وب سایت: http://ijurm.imo.org.ir

پست الکترونیک: jmodiriyatshahri@gmail.com


آرشیو نشریه: