مجلاتمطالعات حقوق بشر اسلامی


خط‌مشی فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی انتشار مقاله‌های علمی ـ پژوهشی در حوه حقوق بشر و بشر دوستانه اسلام است. لازم است مقاله‌ها در جهت توسعه دانش حقوق بشر و بشر دوستانه اسلام باشد. تحلیل نظریات و تجارب مرتبط با حوزه حقوق بشر و بشر دوستانه اسلام با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط‌مشی می‌باشد.


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

مدیر مسئول: علی بهادری جهرمی

سردبیر: خیرالله پروین

مدیر داخلی: محمد کمالی گوکی

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، خیابان اندیشه، نبش کوچه هفتم، پلاک 13 واحد 1

تلفن: تماس روزهای چهارشنبه 09109804289

وب سایت: http://irnashr.com/fa/

پست الکترونیک: Islamic.hr@yahoo.com


آرشیو نشریه: