مجلاتاقتصاد اسلامی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 

مدیر مسئول: علی اکبر رشاد 

سردبیر: عباس عرب مازار 

دبیر تحریریه و مدیر اجرایی: حسین غفورزاده

هیئت تحریریه: دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دکتر صادق بختیاری، دکتر عباس عرب مازار، دکتر اسدالله فرزین وش، دکتر سعید فراهانی فرد، دکتر غلام رضا مصباحی مقدم، دکتر سید عباس موسویان، دکتر میثم موسایی، دکتر سید حسین میر معزی، دکتر حسین نمازی 

نشانی:     قم، بلوار 15 خرداد، کوچه شهید میثمی. صندوق پستی: تهران، 179-37185 

تلفن:37602995(025)  فکس: 37602997(025)  

وب سایت:eghtesad.iict.ac.ir

پست الکترونیک:  eghtesad@iict.ac.ir


آرشیو نشریه: