مجلاتراهبرد فرهنگ


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دبیرخانه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی

مدیر مسئول: محمدرضا مخبر دزفولی

 سردبیر: محمدرضا مخبر دزفولی

مدیر اجرایی : ابوذر حسامپور

هیات تحریریه (به ترتیب الفبا): مسعود آذربایجانی؛ محمدحسن پرداختچی؛ رضا داوری اردکانی؛ احمد فضائلی؛ حسین کچویان؛‌ محمدرضا مخبر دزفولی؛ محمدعلی مظاهری.

نشانی: تهران، خیابان فلسطین شمالی، بین خیابان انقلاب اسلامی و خیابان بزرگمهر، ساختمان شماره 101 دبیرخانه شورا یعالی انقلاب فرهنگی

تلفکس: 66463651(021)

وب سایت:  http://www.jsfc.ir/

پست الکترونیک: rahbordefarhang@gmail.com


آرشیو نشریه: