مجلاتمطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

مدیر مسئول: محمدرضا جوادی یگانه

 سردبیر: محمدمهدی فرقانی

قائم مقام سردبیر : سیاوش صلواتیان

هیأت تحریریه: تقی آزادارمکی، رضا اکبری، جلال درخشه، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، حمید عبداللهیان، یحیی طالبیان، اصغر افتخاری، محمدرضا جوادی یگانه، کاووس سیدامامی، یونس نوربخش، سید وحید عقیلی، عبدالله بیچرانلو، سیده راضیه یاسینی

نشانی: تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خ دمشق، شماره 9- صندوق پستی: 6474 ـ 14155

تلفن: 88919177(021) فکس: 88893076(021)

وب سایت:  http://www.jccs.ir/


آرشیو نشریه: