مجلاتمطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

مدیر مسئول: محمد سلگی

 سردبیر: محمدمهدی فرقانی

هیأت تحریریه: تقی آزادارمکی، رضا اکبری، جلال درخشه، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، حمید عبداللهیان، یحیی طالبیان، اصغر افتخاری، محمدرضا جوادی یگانه، یونس نوربخش، سید وحید عقیلی، عبدالله بیچرانلو، سیده راضیه یاسینی

نشانی: تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خ دمشق، شماره 9- صندوق پستی: 6474 ـ 14155

تلفن: 88919177(021) فکس: 88893076(021)

وب سایت:  http://www.jccs.ir/


آرشیو نشریه: