مجلاتمطالعات فرهنگ - ارتباطات (نامه پژوهش فرهنگی سابق)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

مدیر مسئول: محمدهادی همایون

 سردبیر: اعظم راودراد

قائم مقام سردبیر : عبدالله بیچرانلو

هیأت تحریریه: تقی آزادارمکی، رضا اکبری، اصغر افتخاری ، عبدالله بیچرانلو ، محمدرضا جوادی یگانه ، جلال درخشه، سید جلال دهقانی فیروزآبادی، کاووس سیدامامی ، حمید عبداللهیان، سید وحید عقیلی ، یحیی طالبیان، یونس نوربخش، سیده راضیه یاسینی

نشانی: تهران، پایین‌تر از میدان ولیعصر، خ دمشق، شماره 9- صندوق پستی: 6474 ـ 14155

تلفن: 88919177(021) فکس: 88893076(021)

وب سایت:  http://www.jccs.ir/


آرشیو نشریه: