مجلاتاقتصاد مسکن


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: وزارت راه و شهرسازی معاونت مسکن و ساختمان

مدیر مسئول: علی چگنی

سردبیر: علی سوری

نشانی: تهران - بالاتر از میدان آرژانتین - بلوار افریقا - وزارت راه وشهرسازی - ساختمان شهید دادمان - طبقه سوم  کدپستی 713111-1519

تلفن: 8-88646277(021)    فکس: 88646279(021)

وب سایت: http://www.mrud.ir

پست الکترونیک: eghtesadmaskan@mrud.ir


آرشیو نشریه: