مجلاتاقتصاد و مدیریت شهری


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

مدیر مسئول: سید محسن طباطبایی مزدآبادی

سردبیر: دکتر مهدی صادقی شاهدانی

نشانی: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان شهید ستاری، نبش کوچه مدیر، پلاک2 واحد15

تلفن: 88659007(021)    فکس: 88659004(021)

وب سایت: http://iueam.ir/

پست الکترونیک: ueam.2012@gmail.com


آرشیو نشریه: