حسن ملک

عنوان مقاله: بررسی تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی ایران- دوره های دکتری علوم انسانی- از منظر اعضای هیأت علمی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی آموزش و پرورش

تعداد نمایش: 418
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل جامعه شناختی نقش انجمن های علمی در فرایند سیاست‌گذاری آموزشی و پژوهشی کشور

حوزه (های) تخصصی: ساختار قدرت سیاسی و علوم انسانی

تعداد نمایش: 6952
چکیده