گروه مترجمان میثاق مدیران

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: اصول اخلاقی کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 1597
چکیده

عنوان مقاله: مصاحبه با دیوید مک‌کولو

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: راهنمای رهبران جدید برای تشخیص مشکلات کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 346
چکیده

عنوان مقاله: پنج مسیر برای دستیابی به سودآوری بیشتر

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 356
چکیده

عنوان مقاله: بازاریابی کسب و کارهای کوچک

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 443
چکیده

عنوان مقاله: ساختن برای ماندن

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: کسب و کارهای کوچک و در حال رشد

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد نمایش: 824
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد نام تجاری برای محصولات کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 388
چکیده

عنوان مقاله: نمایندگی کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: پنج عامل رقابتی که استراتژی را شکل می‌دهند

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1371
چکیده

عنوان مقاله: کارآمد ساختن ارتباطات

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات سازمانی

تعداد نمایش: 436
چکیده

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل ارزش سهام سهامداران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 837
چکیده

عنوان مقاله: مرزهای سازمانی, سیاست و جنگ قدرت

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 422
چکیده

عنوان مقاله: طرح‌های کسب و کار و برنامه‌ریزی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 1449
چکیده

عنوان مقاله: هندوستان + چین

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 515
چکیده

عنوان مقاله: چگونه بازاریابی را برنامه‌ریزی کنیم

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 521
چکیده

عنوان مقاله: کنترل هزینه‌ها

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 1325
چکیده

عنوان مقاله: رفتار اجرایی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اجرایی

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: انجام یک ممیزی اطلاعات

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 477
چکیده

عنوان مقاله: کنترل بودجه

حوزه (های) تخصصی: بودجه

تعداد نمایش: 683
چکیده

عنوان مقاله: هم‌اندیشی

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 1108
چکیده

عنوان مقاله: سرمایه گذاری بر روی فن آوری

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: سان تزو: استراتژی و هنر جنگ

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 2402
چکیده

عنوان مقاله: اجرای یک برنامه کارآمد تغییر و تحول

حوزه (های) تخصصی: تحول سازمانی

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: صنعت نساجی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 306
چکیده

عنوان مقاله: همکاری های درون سازمانی، مشارکت های استراتژیک و سرمایه گذاری های مشترک

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: به حداکثر رساندن مشارکت های استراتژیک جدید

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 270
چکیده

عنوان مقاله: برنامه ریزی استراتژیک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 428
چکیده

عنوان مقاله: گزیده ای از چکیده کتابهای معرفی شده توسط نشریه هاروارد بیزینس ریویو

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: آلفرد چاندلر

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: تجارت الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 397
چکیده

عنوان مقاله: درک اصول کلیدی بازاریابی اینترنتی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 417
چکیده

عنوان مقاله: موضوعات حقوقی در تجارت الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: حقوق مالکیت

تعداد نمایش: 442
چکیده

عنوان مقاله: یک مدیریت: یک بازاریابی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: فرانک، لیلیان گیلبرت

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 1344
چکیده

عنوان مقاله: موضوعات کلیدی برای اجرای یک استراتژی تجارت الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: موردکاوی: آقای رئیس فکر می کنم کسی اطلاعات مشتریانمان را به سرقت برده است

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه تام پتزینگر پیشگام استفاده از مدل بیوتکنولوژی برای مدیریت

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 302
چکیده

عنوان مقاله: کسب و کار شبکه ای: دان تاپ اسکات

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: رسانه ها

حوزه (های) تخصصی: مدیریت رسانه

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: میز مطالعاتی رقبا و مشتریان (گردآوری اطلاعات رقابتی)

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: هرگز بر روی ناداشته ها حساب نکنید

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 268
چکیده

عنوان مقاله: مری پارکر فولت پیام آور مدیریت

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 313
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: دیوید وینبرگر

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: توسعة یک ذهنیت اینترنتی در سازمان

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: تلفیق استراتژی‌های واقعی و مجازی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 308
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد وب سایت برای انعکاس فعالیت‌های شرکت شما

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: اصل پیتر

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 307
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت علمی

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 531
چکیده

عنوان مقاله: سیستم‌های اطلاعتی شرکت‌ها

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 542
چکیده

عنوان مقاله: فن آوری اطلاعات

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: آسان ساختن جستجوی اطلاعات در شبکه

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: مستغلات

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 253
چکیده

عنوان مقاله: 20 سال آینده، چگونه نگرش ها و رفتارهای مشتریان و کارکنان تکامل خواهد یافت

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: ایکوجیر و نوناکو (Ikojiro Konaka)

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: آماده سازی و استفاده از شرح وظایف شغلی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 315
چکیده

عنوان مقاله: درونیات زندگی شغلی: درک عملکرد کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 320
چکیده

عنوان مقاله: مصاحبه با مدیر عامل تویوتا

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: آموزش و توسعه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: صنعت آب

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: طرحی برای درآمدهای میلیاردی اصل الزامی برای دستیابی به رشدی تصاعدی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: توسعه مهارتهای استثنایی حل مسئله

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 275
چکیده

عنوان مقاله: ارزش آفرینی و کسب ارزش

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: کارآمد ساختن فرهنگ ها

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: استخدام و گزینش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: صنعت مخابرات

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: آماده شدن برای بازنشستگی همراه با احترام و رضایت

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ و رفاه: حقایقی درباره بازار/ مؤلف: جان کی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: Robert Owen اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: رابرت اوون

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت سرمایه های فکری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 1971
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت معضلات والدین شاغل

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 449
چکیده

عنوان مقاله: شغلتان را از دست داده اید? استراتژی های حیاتی برای شروع

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت خلاقیت

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 460
چکیده

عنوان مقاله: اعطای اختیارات

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 360
چکیده

عنوان مقاله: خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 571
چکیده

عنوان مقاله: خرده فروشی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 2155
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: رتبه بندی دانشگاه های جهان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت آموزشی

تعداد نمایش: 309
چکیده

عنوان مقاله: اقتصاد جهان در یک نگاه: گزارش اقتصادی اجلاس جهانی داووس سوئیس

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 281
چکیده

عنوان مقاله: توازن کار و زندگی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 455
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت کارکنان عصبانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: مدیریت کارکنان و مدیریت منابع انسانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 472
چکیده

عنوان مقاله: از اثربخشی تا تعالی (عادت هشتم)

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: Geert Hofstede اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: تنوع فرهنگی: گیرت هافستید

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: ایده های برتر سال 2007

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 256
چکیده

عنوان مقاله: آموختن درست اندیشیدن: معرفی کتاب "چرا"

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 300
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: بانکداری

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 229
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد نام های تجاری قوی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: روشهای آموزشی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: چرا رهبران بزرگ به پاسخ آری بسنده نمی کنند

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: ادگارشاین Edgar Schein یادگیری سازمانی، دروان و فرهنگ شغلی

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 294
چکیده

عنوان مقاله: تجزیه و تحلیل نیازهای آموزشی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 339
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: انرژی های قابل احیا

حوزه (های) تخصصی: مدیریت صنعتی

تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان مقاله: حسابرسی داخلی

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی

تعداد نمایش: 289
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: تامین بودجه

حوزه (های) تخصصی: بودجه

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: سبک های مدیریتی

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 360
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: صنعت برق

حوزه (های) تخصصی: بهره وری

تعداد نمایش: 257
چکیده

عنوان مقاله: تفکر سیستم های باز

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: صنعت معدن

حوزه (های) تخصصی: بهره وری

تعداد نمایش: 269
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت مافوق: تبدیل مدیرتان بقوی ترین شریکتان

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 344
چکیده

عنوان مقاله: چهار دام ذهنی و ده قائده طلایی: سازماندهی مجدد شرکت بدون نابود کردن آن

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: نحوه غلبه بر مشکلات مدیریتی یک سازمان مجازی

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 307
چکیده

عنوان مقاله: اصول اخلاقی

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: اجرای یک برنامه متنوع مدیریتی

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 257
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: استیوجابز

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 244
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات و کسب و کار: رهبری

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: رهبری (پیتر در لابیلیر)

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 264
چکیده

عنوان مقاله: رهبری واقعی: رهبری آگاهانه و اثربخش

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 544
چکیده

عنوان مقاله: رهبری از میانه سازمان

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: سویچیرو هوندا

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 304
چکیده

عنوان مقاله: راهنمای کسب و کار: دخالت دادن مشتریان درفرایند تولید

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد یک سیستم ارزشیابی عملکرد

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 303
چکیده

عنوان مقاله: سیستم های تولید

حوزه (های) تخصصی: مدیریت تولید

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: تصمیم گیری در مورد تامین منابع از بیرون

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 285
چکیده

عنوان مقاله: کارکنان بدون مرز، زمانی که انگیزه وفاداری وجود ندارد

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 331
چکیده

عنوان مقاله: بهترین روش: تولید ناب

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد و حفظ توسعه موفق راه حل نوآوران

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 279
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: کسب و کار در حوزه غذایی و کشاورزی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 232
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت نام محصول تجاری

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه سهولت و تشریفات لازم برای شروع کسب و کار در ایران و جهان

حوزه (های) تخصصی: مکاتب کارآفرینی

تعداد نمایش: 476
چکیده

عنوان مقاله: اجرای نظام پرداخت بر اساس عملکرد

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 815
چکیده

عنوان مقاله: چک لیست مدیریت: برنامه ای برای معیار سنجی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 348
چکیده

عنوان مقاله: معیارهای جدید عملکرد در جهانی الکترونیکی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: پنج توصیه ثروتمندترین مرد جهان برای موفقیت در کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 272
چکیده

عنوان مقاله: استفاده بهینه از مشاوره مدیریت

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 234
چکیده

عنوان مقاله: بهره وری فقر، ثروت و تهدید ثبات جهانی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: استفان کاوی (Stephen R.Covey)هفت عادت افراد دارای کارآیی بالا

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 307
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: صنعت داروسازی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 245
چکیده

عنوان مقاله: چک لیست مدیریت: زمان شروع کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 412
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: کسب و کارهای کوچک و در حال رشد

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کسب و کارهای کوچک

تعداد نمایش: 587
چکیده

عنوان مقاله: اخلاق کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: شغلی با حداکثر مسئولیت پذیری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 417
چکیده

عنوان مقاله: اندیشمندان و پیشگامان مدیریت: مایکل دل (Micheal Dell)

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 227
چکیده

عنوان مقاله: اتخاذ تصمیم عقلایی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: اتخاذ تصمیم عقلایی

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 296
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: صنعت نفت و گاز

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: اطلاعات کسب و کار: برنامه ریزی دوران شغلی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: افزایش موفقیت کسب و کار از طریق تنوع سازی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: رهبری عنان گسیخته در سازمان ها: نقش مخرب فوق ستاره ها

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت بر اساس اهداف فردی

حوزه (های) تخصصی: روابط فرد و سازمان

تعداد نمایش: 282
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد برتری استراتژیک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 319
چکیده

عنوان مقاله: هنری فایول (Henri Fayol) برنامه ریزی، سازمان، فرمان، هماهنگی، کنترل

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: بهترین روش برنامه ریزی سناریوهای کسب و کار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: توماس آلوا ادیسون پیشگام کارآفرینی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کارآفرینی

تعداد نمایش: 284
چکیده

عنوان مقاله: پیتر دراکر: پدر مدیریت پس از جنگ

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 298
چکیده

عنوان مقاله: بهترین روش: بینش: مایکل هامر

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: موفقیت مهندسی X جیمز چمپی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 424
چکیده

عنوان مقاله: منابع اقتصادی جهان: صنعت بیمه

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بیمه

تعداد نمایش: 253
چکیده

عنوان مقاله: مهندسی مجدد سازمان ها (جیمز چمپی و مایکل هامر)

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان مقاله: موج سوم (آلوین تافلر)

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 360
چکیده

عنوان مقاله: رشد طبیعی در برابر اکتساب

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 370
چکیده

عنوان مقاله: رشد طبیعی در برابر اکتساب

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی رقابتی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1527
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی سازمانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 1335
چکیده

عنوان مقاله: رقابت

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 703
چکیده

عنوان مقاله: استراتژی سازمانی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 1260
چکیده

عنوان مقاله: دیدگاه: فیلیپ کاتلر

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 583
چکیده

عنوان مقاله: جهانگردی و هتلداری

حوزه (های) تخصصی: مدیریت جهانگردی

تعداد نمایش: 546
چکیده

عنوان مقاله: دستیابی به نتایج بهتر از طریق نمایندگی ها

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 475
چکیده

عنوان مقاله: اخبار بازاریابی

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 533
چکیده

عنوان مقاله: نحوه ارائه خدمات پشتیبانی مطلوب الکترونیکی به مشتریان

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1550
چکیده

عنوان مقاله: جریان نقدینگی در شرکتهای کوچک

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 586
چکیده

عنوان مقاله: حسابرسی و حسابرسی مدیریت

حوزه (های) تخصصی: حسابرسی

تعداد نمایش: 1253
چکیده

عنوان مقاله: امور دفاعی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: تایید و تشویق تجارب براساس رویکردی کلی نگرانه

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت استرس

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 498
چکیده

عنوان مقاله: چکیده مقالات هاروارد بیزینس ریویو (مه 2005)

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 387
چکیده

عنوان مقاله: تعدیل نیرو با احترام

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 485
چکیده

عنوان مقاله: فراگیری عملی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 356
چکیده

عنوان مقاله: مکاتب برنامه‌ریزی و درس‌هایی از تکامل پارادایم

حوزه (های) تخصصی: مکاتب مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 1974
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موفقیّت رهبری

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 1243
چکیده

عنوان مقاله: تکامل پاردایم استراتژی

حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک

تعداد نمایش: 881
چکیده

عنوان مقاله: راهی به سوی پیشرفت

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 334
چکیده

عنوان مقاله: نگرش

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 360
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت در قرن 21

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت حوزه مدیریت

حوزه (های) تخصصی: تئوری های مدیریت

تعداد نمایش: 374
چکیده