ملک محسن قادری

حوزه (های) آثار:
هنر
ادبیات
اقتصاد

عنوان مقاله: تئاتر: ارسطو و فن شعر

حوزه (های) تخصصی: فلسفه

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: حس سرورآمیز بازی

حوزه (های) تخصصی: هنر و روانشناسی تئاتر و نمایش

تعداد نمایش: 411
چکیده

عنوان مقاله: سینمای ایتالیا

حوزه (های) تخصصی: جهان تاریخچه

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: از دراماتورژی هامبورگ تا تئاتر حماسی: بررسی اجمالی هنر اجرایی (بازیگری - کارگردانی) در آلمان از سده هجدهم تا روزگار برشت

حوزه (های) تخصصی: جهان تاریخچه کارگردانان و کارگردانی

تعداد نمایش: 450
چکیده

عنوان مقاله: سینمای مستند مایادرن

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: بازشناخت سبک های معماری

حوزه (های) تخصصی: معماری کاربردی

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی نو به واقعیت در فیلم های برادران تاویانی و ارمانو اولمی

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 397
چکیده