سهیلا حمیدزاده

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: توسعه پایدار و سیستم شبیه‌سازی بازیهای برنامه‌ریزی

حوزه (های) تخصصی: مباحث ویژه مدیریت دولتی

تعداد نمایش: 353
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل های با اهمیت در رابطه با صدور بیمه نامه های اموال

حوزه (های) تخصصی: بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد نمایش: 227
چکیده