پایان نامه ها>دانشگاه تربیت مدرس >شماره
دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم انسانی
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی اثربخشی رواندرمانگری کوتاه‌مدت ”آموزش خود مهارگری” با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی

پایان نامه دکتری

پدیدآورندگان:
استاد راهنما: پریرخ دادستان
حوزه (های) تخصصی: تعامل روانشناسی و دین

تعداد نمایش: 980
چکیده

عنوان مقاله: بررسی باستان شناختی محوطه‌های پیش از تاریخ دشت نهاوند

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ایران پیش از تاریخ

تعداد نمایش: 400
چکیده

عنوان: نقش روستاشهرها در توسعه روستاهای پیرامونی (مطالعه موردی: روستاشهر دهگلان)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جغرافیای روستایی

تعداد نمایش: 278
چکیده

عنوان مقاله: طراحی مدل ریاضی برنامه‏‎‎‏ریزی تولید و توزیع شرکت آزمایش (رویکرد زنجیره تامین)

پدیدآورندگان:
استاد راهنما: علی اصغر انواری رستمی
استاد مشاور: علی رجب زاده
حوزه (های) تخصصی: تحقیق در عملیات

تعداد نمایش: 396
چکیده