حسنعلی عرب

حوزه (های) آثار:
علوم انسانی
هنر
تاریخ

عنوان مقاله: مطالعة تفسیرگرایانه صخره نگاره های نویافته زه کلوت جازموریان

حوزه (های) تخصصی: تاریخ فرهنگ و تمدن تاریخ محلی آثار و آرای تاریخ پژوهان و باستان شناسان ایرانی

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: دین سالاری؛ کانون اندیشه و تمدن در ایلام باستان

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی

تعداد نمایش: 665
چکیده

عنوان مقاله: شهر هخامنشی دهانه غلامان، رتبه بندی و طبقات اجتماعی آن

حوزه (های) تخصصی: اجتماعی

تعداد نمایش: 739
چکیده

عنوان مقاله: نقش عاریه های غیر بومی در تکوین هنر هخامنشی

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 503
چکیده