فرهاد صمدزادگان

حوزه (های) آثار:
جغرافیا
مدیریت

عنوان مقاله: نقش سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) درمدیریت ریسک و عملکرد بهینه ی زیر ساختار حمل و نقل کشور

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تعداد نمایش: 982
چکیده

عنوان مقاله: تعیین تخریب شریانهای حیاتی " ترابری " در مناطق شهری در اثر وقوع زلزله

حوزه (های) تخصصی: مدیریت شهری

تعداد نمایش: 464
چکیده