کامیار عابدی

حوزه (های) آثار:
فلسفه
زنان
هنر
تاریخ
ادبیات

عنوان مقاله: حسن هنرمندی و پژوهش در ادبیات تطبیقی

حوزه (های) تخصصی: اساتید و پژوهشگران ادبیات تطبیقی

تعداد نمایش: 334
چکیده

عنوان مقاله: از بیداری تا مشروطه ( تلاش ایرانیان برای خودیابی فرهنگی)

حوزه (های) تخصصی: مشروطه جامعه شناسی سیاسی ایران

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: مویه هایی به یاد کشور جم ( مقدمه ای در شناخت شعر ادیب الممالک فراهانی

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 352
چکیده

عنوان مقاله: به یاد پروین دولت آبادی ( شاعر انسان دوست)

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 397
چکیده

عنوان مقاله: جست و جو گر نور ( یادی از سهراب سپهری در هشتادمین سال تولد وی)

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 374
چکیده

عنوان مقاله: زمستان را بهاری شعله ور باش ( یادی از م. آزاد)

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 340
چکیده

عنوان مقاله: شاعر شعرهای روان و رسا ( اشاره ای به شعرهای قیصر امین پور)

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 408
چکیده

عنوان مقاله: شاعر مغموم ( اشاره ای به شعرهای کسرا عنقایی)

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 432
چکیده

عنوان مقاله: تفرجی همدلانه در آثار شاعران مشروطه

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 361
چکیده

عنوان مقاله: جمال زاده نامه نگار ( نامه های سید محمدعلی جمال زاده در دانشگاه تهران)

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 410
چکیده

عنوان مقاله: دانشنامه ای سنجیده ،مفید و مختصر

حوزه (های) تخصصی: دائرة المعارفها و دانشنامه ها

تعداد نمایش: 434
چکیده

عنوان مقاله: مشتی از خروار ( نمونه ای از زبان نا پیراسته، پر ابهام و مغشوش در نقد ادبی معاصر)

حوزه (های) تخصصی: نثر علمی و دانشگاهی

تعداد نمایش: 469
چکیده

عنوان مقاله: شیر و خورشید علامت مذهب و ملیت است نه نشان سیاسی

حوزه (های) تخصصی: هویت در ایران

تعداد نمایش: 464
چکیده

عنوان مقاله: دستمال برای سری که درد نمی کند ( نقدی بر آراء عجیب یک زبان شناس ایرانی)

حوزه (های) تخصصی: زبان شناسی

تعداد نمایش: 293
چکیده

عنوان مقاله: جواز شاعرانه ( یادداشت هایی درباره سالوادور دالی)

حوزه (های) تخصصی: جهان نقاشان

تعداد نمایش: 349
چکیده

عنوان مقاله: نیکوس کازانتیزاکیس؛ روایتی از جان های بی قرار

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 385
چکیده

عنوان مقاله: مرام نامه سبک عراقی


تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: از مصاحبت آفتاب - تأملات و جستجوهای در زندگی و شعر سهراب سپهری

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 471
چکیده

عنوان مقاله: روح بزرگ و صمیمی شعر معاصر ایران - در خلوت ابعاد اندیشه "" سهراب سپهری ""

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 385
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به زندگی و آثار گلچین گیلانی

حوزه (های) تخصصی: شاعران معاصر

تعداد نمایش: 578
چکیده

عنوان مقاله: شرح بیتی منسوب به عطار

حوزه (های) تخصصی: تصحیح و نقد متون

تعداد نمایش: 286
چکیده

عنوان مقاله: گلچین گیلانی

حوزه (های) تخصصی: شاعران معاصر

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: شخصیت سهراب در شاهنامه

حوزه (های) تخصصی: شاهنامه پژوهی حماسه اساطیری

تعداد نمایش: 1039
چکیده

عنوان: شیون مهتاب در آب: نقد و بررسی شعر نوذر پرنگ

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 431
چکیده

عنوان مقاله: سعدی در آیینه ادب معاصر/ تحلیلی از یک بی مهری فرهنگی و ادبی

حوزه (های) تخصصی: نظم سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 362
چکیده

عنوان مقاله: نجواهای تلخ

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 296
چکیده

عنوان: کارنامه یک شاعر: منصور اوجی

حوزه (های) تخصصی: شاعران معاصر

تعداد نمایش: 436
چکیده

عنوان: پای تخت آوازهای صبح

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 447
چکیده

عنوان: باز شده وقت سخن پروری

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 459
چکیده

عنوان مقاله: تن من عاشق جهان شده است

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 404
چکیده

عنوان مقاله: بررسی نقد شعر معاصر (1357-1320)

حوزه (های) تخصصی: رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 312
چکیده

عنوان: شکوه بازیافته

حوزه (های) تخصصی: شاعران نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 745
چکیده

عنوان مقاله: نیکوس کازانتزاکیس روایتی از جان های بی قرار

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: حضور تغزل تغزل حضور

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: شاعری با شیراز عصرهای تابستانی اش

حوزه (های) تخصصی: شعر شاعران معاصر

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: کارنامه شعر 1378

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 305
چکیده

عنوان مقاله: از منظر تاریخ فرهنگی معاصر

حوزه (های) تخصصی: اندیشه های فلسفی در ایران معاصر متفکران و پژوهشگران فلسفه در ایران معاصر

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان: گزارشی سال شمارانه، روایتی کتابشناسانه

حوزه (های) تخصصی: کتابشناسی ها و فهرست ها

تعداد نمایش: 319
چکیده

عنوان مقاله: در جستجوی شعر

حوزه (های) تخصصی: نظم

تعداد نمایش: 357
چکیده

عنوان مقاله: جمال زاده نامه نگار

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: همسفر تاریخ، همنشین اساطیر (نگاهی به کتاب هبوط درد بودن نوشته شادروان دکتر علی شریعتی)

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار ادبی

تعداد نمایش: 343
چکیده

عنوان مقاله: ترنم موزون حزن (درباره نگاهی به سپهری نوشته سیروس شمیسا)

حوزه (های) تخصصی: شعر سپید معاصر

تعداد نمایش: 588
چکیده

عنوان مقاله: ای روزهای گمشده در مه: (بحران هویت در شعر امروز ایران)

حوزه (های) تخصصی: شعر نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 339
چکیده

عنوان مقاله: ای بهشت پریشانی پاک پیش از تناسب! (نگاهی به کتاب نیلوفر خاموش نوشته دکتر صالح حسینی)

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار ادبی

تعداد نمایش: 395
چکیده

عنوان: هفتاد سال با «افسانه» (تأملاتی در منظومه «افسانه» نیما به مناسبت هفتادمین سال سرایش آن)

حوزه (های) تخصصی: شعر نیما و شعر نو

تعداد نمایش: 473
چکیده

عنوان مقاله: دل حزین هلالی (درباره زندگی، آثار و شعر هلالی جغتایی استرآبادی)

حوزه (های) تخصصی: شاعران نظم

تعداد نمایش: 411
چکیده

عنوان مقاله: خوبتر زین نتوان گفت که سعدی گوید

حوزه (های) تخصصی: سعدی پژوهی

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: دالان های بی انتهای خاطره تأملی بر منظومه سنگ آفتاب

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 371
چکیده

عنوان مقاله: از بیداری تا مشروطه: تلاش ایرانیان برای خودیابی فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 439
چکیده

عنوان مقاله: تفرجی همدلانه در آثار شاعران مشروطه

حوزه (های) تخصصی: مشروطه

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان مقاله: جواز شاعرانه

حوزه (های) تخصصی: فلسفه ادبیات

تعداد نمایش: 644
چکیده