محمدرضا رمضان پور

حوزه (های) آثار:
تربیت بدنی
جغرافیا
اسلامی

عنوان مقاله: بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دورة هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

حوزه (های) تخصصی: قلب و عروق و تنفس

تعداد نمایش: 562
چکیده

عنوان مقاله: سازمان های مالی، سکه و پول در دوره ی اول عباسی

حوزه (های) تخصصی: تاریخ بنی عباس

تعداد نمایش: 399
چکیده