مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1395 >شماره 24
دانش حسابداری سال هفتم بهار 1395 شماره 24
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی تقسیم سود

تعداد نمایش: 136
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه بر بازدۀ انباشتۀ آتی غیرعادی سهام

حوزه (های) تخصصی: بازده سهام

تعداد نمایش: 72
چکیده

عنوان مقاله: مطالعۀ ارتباط رفتار هزینه ها و تغییرات پاداش هیئت مدیره

حوزه (های) تخصصی: حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 92
چکیده

عنوان مقاله: رابطۀ مخاطرات اخلاقی و مدیریت سود

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 75
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تأثیر تجدید ارائۀ صورت های مالی بر رشد شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: کلیات سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 87
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر دقت برآوردی پیش بینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 92
چکیده