حمید عبداللهیان

حوزه (های) آثار:
زنان
علوم انسانی
ادبیات
علوم اجتماعی
کتابداری
هنر
تاریخ
اسلامی
جغرافیا
مدیریت

عنوان مقاله: کنش های گفتاری پنج گانه در شعر «صدای پای آب» سپهری

حوزه (های) تخصصی: شعر

تعداد نمایش: 54
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل دریافت پیام های شبکه ماهواره ای نوروز: مطالعه موردی زنان کرد ایلامی

حوزه (های) تخصصی: قومیت ها ماهواره

تعداد نمایش: 90
چکیده

عنوان مقاله: مفهوم سازی و عملیاتی کردن کنش ارتباطی هابرماس در فیسبوک

حوزه (های) تخصصی: مکتب کنش متقابل نمادین تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 96
چکیده

عنوان مقاله: رویکردی مقایسه ای بر کارایی روش های پیمایش آنلاین و آفلاین در مطالعه فیسبوک

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 92
چکیده

عنوان مقاله: روند پژوهی نقش و کارکردهای رادیو در ایران و آمریکای شمالی (1381 تا 1395)

حوزه (های) تخصصی: رادیو پژوهش در رادیو خبر

تعداد نمایش: 156
چکیده

عنوان مقاله: سازوکارهای اعتماد در فیسبوک

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 146
چکیده

عنوان مقاله: تبیین رابطۀ سرمایۀ اجتماعی کاربران ایرانی در شبکۀ اجتماعی فیس بوک و مشارکت سیاسی در دنیای واقعی

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 131
چکیده

عنوان مقاله: همزادان دور دست( وجود شباهت شعرهای سهراب سپهری و ویلیام بلیک)

حوزه (های) تخصصی: تطبیق زبان و ادبیات فارسی و ادبیات غرب

تعداد نمایش: 128
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مؤلفه ها و ابعادِ شناختیِ «راوی همه چیزدان» در ادبیات داستانی

حوزه (های) تخصصی: عناصر داستان

تعداد نمایش: 251
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه منطق مدیریت تولید محتوا در مجله های علمی عمومی ایرانی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی مطبوعات برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی

تعداد نمایش: 220
چکیده

عنوان مقاله: نقد شالوده شکنانة دو داستان از بیژن نجدی (روز اسب ریزی و شب سهراب کشان)

حوزه (های) تخصصی: ساختارشکنی

تعداد نمایش: 543
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی ساختار، کنش های متقابل، گمنامی و بازنمایی خود در چهار شبکۀ اجتماعی مجازی

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 334
چکیده

عنوان مقاله: تبیینی بر رابطة کاربران در فیسبوک و سرمایة اجتماعی پیوندبخش

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 378
چکیده

عنوان مقاله: فراخواندن مخاطبان از سوی متون علمی عمومی

حوزه (های) تخصصی: بررسی مخاطب

تعداد نمایش: 323
چکیده

عنوان مقاله: تبیینی بر همبستگی بین شدت استفاده از فیسبوک و سرمایه اجتماعی کاربران فیسبوک

حوزه (های) تخصصی: تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 426
چکیده

عنوان مقاله: سنجش سرمایه اجتماعی کاربران ایرانی شبکه اجتماعی فیس بوک

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)

تعداد نمایش: 622
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل تاریخی وضعیت ارتباطات عمومی علم در مجلات علمی عمومی ایرانی (1290 ـ 1390 خورشیدی)

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی علم

تعداد نمایش: 416
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب های آموزش زبان اینترچنج

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و فرهنگ آموزش زبان دوم

تعداد نمایش: 406
چکیده

عنوان مقاله: تحلیلی تاریخی بر تکوین مفهوم پایان تاریخ در سینمای قرن۲۱: روایت شناسی ۱۳فیلم

حوزه (های) تخصصی: مطالعات سینمایی نقد

تعداد نمایش: 520
چکیده

عنوان مقاله: نحوه بازنمایی ارزش های فرهنگی در تبلیغات تجاری: تحلیل نشانه شناختی آگهی های تلویزیون در ایران

حوزه (های) تخصصی: آموزش تبلیغات تجاری

تعداد نمایش: 673
چکیده

عنوان مقاله: جامعه شناسی کانادا: آثار معرفت شناسی مسأله شناسی بومی بر شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی شکل گیری حوزه های خاص در جامعه شناسی کانادا

حوزه (های) تخصصی: تعامل با دیگر کشورها و تاثیرات جهانی شدن و پیامد های آن بر علوم انسانی بومی سازی(تعریف، مولفه ها) و تاریخچه آن در ایران و دیگر کشورها روش شناسی بومی سازی علوم انسانی

تعداد نمایش: 1093
چکیده

عنوان مقاله: جامعه شناسی در کانادا: مسأله شناسی بومی و شکل گیری بومی گرایی علمی در علوم انسانی کانادایی

حوزه (های) تخصصی: تعامل با دیگر کشورها و تاثیرات جهانی شدن و پیامد های آن بر علوم انسانی بومی سازی(تعریف، مولفه ها) و تاریخچه آن در ایران و دیگر کشورها روش شناسی بومی سازی علوم انسانی

تعداد نمایش: 1105
چکیده

عنوان مقاله: ساخت جهان مجازی با دلالتهای فرانمایی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی

تعداد نمایش: 536
چکیده

عنوان مقاله: تغییرات فرهنگی در ایران معاصر: پدیده جوانی و گذران اوقات فراغت

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی

تعداد نمایش: 682
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل شکل گیری و تحول گونه ی موسیقی مقاومت در ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام تئوری موسیقی

تعداد نمایش: 373
چکیده

عنوان مقاله: از تاریخ تا ادبیات

حوزه (های) تخصصی: تاریخ

تعداد نمایش: 331
چکیده

عنوان مقاله: از هفت سر اژدها

حوزه (های) تخصصی: اسطوره شناسی نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 383
چکیده

عنوان مقاله: نویسنده و مار

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 333
چکیده

عنوان مقاله: پل ها و آدمهایش

حوزه (های) تخصصی: شاعران نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: تبلیغات تجاری و مصرف گرایی:تحلیل نشانه شناختی آگهی های تجاری تلویزیونی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت رسانه بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 1973
چکیده

عنوان مقاله: مروری بر سیر ادبیات داستانی در ایران


تعداد نمایش: 474
چکیده

عنوان مقاله: پیش گفتار

حوزه (های) تخصصی: هنر و دین جامعه شناسی هنر هنرهای نمایشی

تعداد نمایش: 461
چکیده

عنوان مقاله: شیوه های شخصیت پردازی

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 550
چکیده

عنوان مقاله: درباره ادبیات داستانی: داستان و شخصیت پردازی در داستان

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 667
چکیده

عنوان مقاله: روش شناسی و تحلیل ایدئولوژی در متون ارتباطی

حوزه (های) تخصصی: کیفی

تعداد نمایش: 540
چکیده

عنوان مقاله: نشر الکترونیک، چالش ها و فرصت ها؛ مطالعه روزنامه نگاری الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: روزنامه نگاری

تعداد نمایش: 350
چکیده

عنوان مقاله: از خود واقعی تا واقعیت: کوششی معرفت شناسانه برای فهم تولید دانش نظری

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی معرفت

تعداد نمایش: 437
چکیده

عنوان مقاله: نقش جریان های هویت ساز روشنفکری در توسعه حوزه عمومی ایرانی : تیپولوژی روشنفکران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 574
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت و استدلال؛ گفت و گو میان نسل های جدید

حوزه (های) تخصصی: انسان شناسی فرهنگی

تعداد نمایش: 341
چکیده

عنوان مقاله: نقد جامعه شناسانه

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی علم

تعداد نمایش: 500
چکیده

عنوان مقاله: نوع شناسی و باز تعریف آسیب های اینترنتی و تغییرات هویتی در ایران

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 950
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه مقایسه ایی کارکردهای ویژه رادیو در ایران و آمریکای شمالی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: بومی‏ کردن نظریه کنش ‏ارتباطی برای تحلیل فرآیند توسعه و مدرنیته در ایران

حوزه (های) تخصصی: ارتباطات و توسعه

تعداد نمایش: 598
چکیده

عنوان مقاله: درباره بیعت

حوزه (های) تخصصی: مشروعیت و حق حاکمیت

تعداد نمایش: 428
چکیده

عنوان مقاله: تاریخچه ترجمه آثار همینگوی و در ادبیات فارسی

حوزه (های) تخصصی: ترجمه ترجمه شناسی

تعداد نمایش: 797
چکیده

عنوان مقاله: فوتبال و کشف علائم تغییرات فرهنگی

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فرهنگی

تعداد نمایش: 387
چکیده

عنوان مقاله: روایت شناسی: موارد خاصی از بازاندیشی خویشتن زنانه در ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 436
چکیده

عنوان مقاله: تبیین قشربندی اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی توسعه

تعداد نمایش: 746
چکیده

عنوان مقاله: روابط ترکیبی شیوه های فرهنگی؛ روش شناخت جامعه نو

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی فرهنگ

تعداد نمایش: 671
چکیده

عنوان مقاله: روش‏شناسی و تحلیل ایدئولوژی در متون ارتباطی

حوزه (های) تخصصی: آموزش و ارتباطات اقناعی

تعداد نمایش: 495
چکیده

عنوان مقاله: نشر الکترونیک ، چالش ها و فرصت ها : مطالعه روزنامه نگاری الکترونیک

حوزه (های) تخصصی: مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی

تعداد نمایش: 706
چکیده

عنوان مقاله: داستان و شخصیت پردازی در داستان

حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 2916
چکیده

عنوان مقاله: مارکسیسم ایرانی و معضلات معرفتی و نظری آن

حوزه (های) تخصصی: مارکسیسم

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: داستان بیت؛ یک قالب داستانی تازه

حوزه (های) تخصصی: ادبیات غنایی

تعداد نمایش: 542
چکیده

عنوان مقاله: مضامین و اندیشه های مشترک در داستانهای جلال آل احمد و ابراهیم گلستان

حوزه (های) تخصصی: ادبیات تطبیقی

تعداد نمایش: 561
چکیده

عنوان مقاله: مطالعه تطبیقی عملکرد دانشجویان دختر و پسر در 35 دانشگاه ایران

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 392
چکیده

عنوان مقاله: نسلها و نگرش‌های جنسیتی: سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 701
چکیده

عنوان مقاله: عقلانیت و استدلال؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان

حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی زنان

تعداد نمایش: 453
چکیده