مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1391 >شماره 11
دانش حسابداری سال سوم زمستان 1391 شماره 11
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: تأثیر همگرایی استاندارد تلفیق ایران با استاندارد بین المللی بر سودمندی اطلاّعات تلفیقی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام

حوزه (های) تخصصی: مدیریت اوراق بهادار

تعداد نمایش: 259
چکیده

عنوان مقاله: بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت ها

حوزه (های) تخصصی: تقسیم سود

تعداد نمایش: 242
چکیده

عنوان مقاله: بررسی اهمیت و نقش سرمایه فکری در انتخاب پرتفوی از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی مدیریت فناوری اطلاعات

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: رابطة بین مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت نهادی و مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری

تعداد نمایش: 392
چکیده