مجلات>اقتصاد>گزیده مسائل اقتصادی-اجتماعی>1369 >شماره 109
گزیده مسائل اقتصادی-اجتماعی بهمن و اسفند 1369 شماره 109 و 110
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بازسازی اقتصادی در ایران

پدیدآورندگان:
مترجم: رضا علیزاده
حوزه (های) تخصصی: مدل های برنامه ریزی،سیاست ها

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان مقاله: مروری بر تجریه ترکیه در زمینه آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری

پدیدآورندگان:
مترجم: کوروش صدیق
حوزه (های) تخصصی: مطالعات بر روی کشورها منطقه خاورمیانه

تعداد نمایش: 244
چکیده

عنوان مقاله: تحولات اقتصادی بحران خلیج فارس در سطح کلان

پدیدآورندگان:
مترجم: فرهنگ ذکایی
حوزه (های) تخصصی: بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه

تعداد نمایش: 294
چکیده