مجلات>ادبیات>ادبیات داستانی>1378 >شماره 52
ادبیات داستانی زمستان 1378 شماره 52
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: آینه: کوتاه از نویسندگان

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و ادبا

تعداد نمایش: 141
چکیده

عنوان مقاله: پا به پای پاورقی نویسان ایران: مستعان، حسینقلی (مستعان السلطان بن غلامحسین مستعان هوشی دریان)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نویسندگان معاصر پاورقی نویسی و ادبیات عامیانه پسند

تعداد نمایش: 391
چکیده

عنوان: آغاز ادبیات مدرن

پدیدآورندگان:
مصاحبه شونده: دانگ تایی مایی
حوزه (های) تخصصی: مدرنیسم

تعداد نمایش: 408
چکیده

عنوان مقاله: گفتگو با نویسندگان ویتنامی

حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها ادبیات جهان

تعداد نمایش: 145
چکیده

عنوان: با مترجمان داستان: با هر ترجمه زندگی دوباره ای می یابم گفت و شنودی با نجف دریا بندری

پدیدآورندگان:
مصاحبه شونده: نجف دریابندری
حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها ترجمه

تعداد نمایش: 327
چکیده

عنوان مقاله: بافته ها و یافته ها - تحلیلی از افسانه های ایرانی (بخش دوم)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: افسانه ها و قصه های پریان

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: کوه جادو و هنر رمان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 195
چکیده

عنوان مقاله: درباره ادبیات داستانی: تفاوتهای قصه و داستان

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 247
چکیده

عنوان مقاله: راوی و زاویه دید

پدیدآورندگان:
مترجم: همت شهبازی
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: آشنایی با پلیسی نویسان جهان آگاتاکریستی (خالق هرکول پوآرو و خانم مارپل)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 187
چکیده

عنوان مقاله: نویسنده ها مرخصی استحقاقی ندارند (165 اندرز برای کسانی که وقت ندارند بنویسند)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 222
چکیده

عنوان مقاله: تحلیل رمان (از پیش ساختارگرایی تا پسامدرنیته)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نقد پسامدرنیستی نقد ساختارگرا

تعداد نمایش: 394
چکیده

عنوان: مصاحبه و گزارش: گفت و گو با جمشید خانیان

پدیدآورندگان:
مصاحبه کننده: سید محمد حسینی
مصاحبه شونده: جمشید خانیان
حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها

تعداد نمایش: 266
چکیده

عنوان: امروز هم دنیا طالب رسیدن به مدینه فاضله است

پدیدآورندگان:
مصاحبه شونده: احمد خاتمی
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه گفتگوها و گزارشها

تعداد نمایش: 288
چکیده

عنوان مقاله: اشاره

حوزه (های) تخصصی: علوم اجتماعی ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 140
چکیده

عنوان مقاله: خطی از خطه سوم: ادبیات ویتنام

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ادبیات جهان

تعداد نمایش: 150
چکیده

عنوان مقاله: فاصل، جواد

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و ادبا زندگینامه ها

تعداد نمایش: 158
چکیده

عنوان مقاله: مقالات: قال و قلم و قصه

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نقد و معرفی کتاب(review)

تعداد نمایش: 198
چکیده

عنوان مقاله: قصه های عامیانه در عصر صفوی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ادبیات فولکلور و عامیانه

تعداد نمایش: 389
چکیده

عنوان مقاله: پیکرهای رنگی «هفت پیکر»

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: منظومه های داستانی

تعداد نمایش: 235
چکیده