مجلات>ادبیات>ادبستان فرهنگ و هنر>1372 >شماره 43
ادبستان فرهنگ و هنر تیر 1372 شماره 43
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: ردیابی تعزیه در نمایش های سنتی ایران: چه خون افتاد در دلها: نمایش در ایران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ایران

تعداد نمایش: 181
چکیده

عنوان مقاله: اسطوره «دیو نیزوس» ایزد هنر نمایش

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 262
چکیده

عنوان مقاله: کماندار و اهل خرد (داستانی ساده برای فیلم)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار ادبی

تعداد نمایش: 153
چکیده

عنوان مقاله: نابخشوده؛ دیدگاهی نو در سینمای وسترن

پدیدآورندگان:
مترجم: وصال روحانی
حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 149
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه سخن در اندیشه ناصر خسرو

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نظم نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 248
چکیده

عنوان مقاله: تجدد در فراز و فرود مذهب و خرد

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی تاریخی

تعداد نمایش: 171
چکیده

عنوان: سایه نیلوفر (نظری بر یک شعر سهراب سپهری)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: شعر سپید شعر

تعداد نمایش: 628
چکیده

عنوان: به یاد استاد حسن کامکار

پدیدآورندگان:
گزارشگر: محمود میرزاده
حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام

تعداد نمایش: 134
چکیده

عنوان مقاله: با آن «وحشی» شوریده کویر (پانصد و بیست سال از تولد وحشی بافقی گذشت)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 236
چکیده

عنوان مقاله: تصویرسازیهای خاقانی با آلات موسیقی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: ایران و اسلام نعابیر و اصطلاحات

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: شخصیت ساده لوح «داستانگو» نیست (درسهایی درباره داستان نویسی 9)

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: داستان و داستان کوتاه

تعداد نمایش: 298
چکیده