مجلات>علوم کتابداری>تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتا>1388 >شماره 58
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه سابق) سال پانزدهم پاییز 1388 شماره 58
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: بررسی خود استنادی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در مجله های « نامه ی علوم اجتماعی » و « پژوهش های جغرافیایی » طی سال های 1378 تا1386

حوزه (های) تخصصی: نشریات موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری دانشگاهی

تعداد نمایش: 485
چکیده

عنوان مقاله: بررسی موضوعات مورد علاقه اعضای جوان کتابخانه های عمومی شهر تهران جهت مطالعه در اوقات فراغت

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری عمومی

تعداد نمایش: 784
چکیده

عنوان مقاله: ارزیابی کیفیت صفحات وب پژوهشگاه های وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران از دیدگاه کاربران

حوزه (های) تخصصی: سایت های کتابداری و اطلاعاتی وب تخصصی

تعداد نمایش: 886
چکیده

عنوان مقاله: بررسی وضعیت نرم افزارهای مدیریت و ارائه ی اصطلاح نامه ای فارسی

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: اصطلاح نامه ها و هستی شناسی ها

تعداد نمایش: 530
چکیده

عنوان مقاله: مروری بر تحلیل استنادی و گزارش استنادی مجله ها و کاربرد آن در انتخاب نشریات لاتین

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: نشریات موضوعات خاص و کتابخانه ها و کتابداری دانشگاهی

تعداد نمایش: 450
چکیده