مجلات>مدیریت و حسابداری>دانش حسابداری>1389 >شماره 3
دانش حسابداری زمستان 1389شماره 3
مطالب این شماره:

عنوان مقاله: اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پدیدآورندگان:
حوزه (های) تخصصی: حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 695
چکیده

عنوان مقاله: ارتباط خطای پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدی

حوزه (های) تخصصی: سود

تعداد نمایش: 1033
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی نوع اظهار نظر حسابرسان با استفاده از شبکه های عصبی

حوزه (های) تخصصی: سیستمهای خبره حسابرسی

تعداد نمایش: 987
چکیده