مطالعات زنان

آسیب شناسی مسایل زنان
تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

تأثیر ساخت خانواده بر فرار دختران

آنچه که امروز نگاه خاصی را به این دسته دختران می طلبد، آسیب هایی است که پس از فرار از خانه پدید می آید معمولاً این آسیب ها مستقیماً بر روحیات و خلقیات این دسته از دختران تأثیر گذاشته و استحکام خانواده را دستخوش تزلزل می کند.


زن، اقوام و ادیان
قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

قومیت و جنسیت: مطالعه موردی گروه های قومی در سیستان و بلوچستان

طرز تلقی و نگرش ها تحت تأثیر جنسیت و قوم گرایی نوعی از جایگاه خاصی را برای زنان در چارچوب خانواده و هرم قدرت در خانواده در مقابل جنس مذکر ایجاد می کند...


زن در اسلام
فاطمه زهرا(علیهاسلام) سرّ لیلة القدر

فاطمه زهرا(علیهاسلام) سرّ لیلة القدر

جایگاه حضرت زهرا به عنوان الگوی بشریت و نه تنها الگوی زنان جایگاهی برتر و غیر قابل دسترسی است، به گونه ای که امام عصر (عج) آرزوی دستیابی به آن جایگاه عظیم را دارد....


زن در تاریخ،  مکاتب و جنبش ها

« مسئله زنان» در تفکر سیاسی اتوپیایی رادیکال

نظریات متفکران علوم سیاسی سوسیالیست راجع به زنان همواره جالب توجه و قابل تأمل بوده چرا که پرده از دوگانگی های مکتبی در این بر می دارد...


حقوق زن

اصول حاکم بر حقوق مالی زن

نکته مهم در مبحث حقوق زن نکات قابل توجهی است که اسلام بر آنها تأکید مؤکد دارد، در این استقلال مالی زن از نگاه اسلام و قرآن نکته ای مهم و برجسته است به تفصیل قابل بررسی است...


زن و اقتصاد
برآورد تقاضای نیروی کار زنان رویکردی به برنامه چهارم توسعه

برآورد تقاضای نیروی کار زنان رویکردی به برنامه چهارم توسعه

در سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری به طور کلی و بویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تامین نیروی انسانی متخصص خواهد داشت. ...


زن، تفریحات و سلامت
بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی

بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی

هدف از این پژوهش، مقایسه ی تراکم توده ی استخوانی ران و زند زبرین زنان ورزشکار نخبه کشور در رشته های بدون تحمل وزن بدن (شنا) و با تحمل وزن (ژیمناستیک، تنیس و تنیس روی میز) نیز مقایسه با استاندارد غیرورزشکاران ایران و جهان می باشد. ...


زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست

فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت زنان تأثیر می پذیرد، نتایج نشانگر فعالیت های فرهنگی کمتر زنان متأهل نسبت به دختران مجرد است...


زن، اجتماع و خانواده

بازنگری نظریه‌های نقش‌های جنسیتی

نقش جنسیتی یکی از مفاهیم مباحث جنسیت است که در سال های اخیر مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی به ویژه فمنیست ها قرار گرفته برای تبیین چرایی و چگونگی شکل گیری نقش های جنسیتی نظریه های گوناگونی مطرح شده است....


زن  در سطح ملی و جهانی

جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

جهانی شدن پدیده ای است که در چند دهه ی گذشته جامعه ی جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تاثیر خود قرار داده و ایران به عنوان یکی از اعضای این جامعه، در دهه های پیشین اندک اندک تحت تاثیر آن قرار گرفته است، اما زنان هم از این پروسه و تأثیرات آن بازخورد هایی ارائه نموده اند...اخبار سرویس

پیوندهای سرویس