سید سجاد علم الهدی

حوزه (های) آثار:
اقتصاد
سیاسی
اسلامی

مشخصات فردی

نام

سید سجاد علم الهدی

سمت

رئیس پژوهشکده مطالعات تطبیقی و اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال تولد

1346

 مدارک تحصیلی

  •     دیپلم ریاضی فیزیک (تهران)
  •     کارشناسی اقتصاد (دانشگاه شهید بهشتی)
  •     کارشناسی ارشد اقتصاد (دانشگاه مفید)، عنوان پایان نامه: جایگاه بورس اوراق بهادار در فقه اسلامی
  •     دکتری اقتصاد (Wirschafts Universitat Wien ) ناتمام
  •     دکتری فقه (سطح چهار- حوزه علمیه قم)، عنوان پایان نامه: قانون احتکار در اقتصاد اسلامی (عربی)

 

 

عنوان مقاله: تحلیلی از شاخص های نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای نظام مالیاتی ایران

حوزه (های) تخصصی: مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی زکات و مالیات

تعداد نمایش: 19
چکیده

عنوان مقاله: روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ و سیرۀ اهل بیت(ع) موارد دیگر فقه اقتصادی نهج البلاغه پژوهی

تعداد نمایش: 24
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی معاملات بازار بورس با عقود اسلامی

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی

تعداد نمایش: 145
چکیده

عنوان مقاله: بررسی سود بانکی در شرایط تورمی (با تأکید بر جنبه فقهی)

حوزه (های) تخصصی: علوم سیاسی

تعداد نمایش: 159
چکیده

عنوان مقاله: اقتصاد اسلامی، تخصیص درآمد و رفتار مصرفی

حوزه (های) تخصصی: رفتار مصرف کننده مسلمان

تعداد نمایش: 211
چکیده