صفدر تقی زاده

حوزه (های) آثار:
ادبیات
هنر
کتابداری
تاریخ
فلسفه
علوم اجتماعی

عنوان مقاله: فاجعه

حوزه (های) تخصصی: نمایشنامه و تعزیه

تعداد نمایش: 337
چکیده

عنوان مقاله: یادی از ساموئل بکت

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نمایشنامه

تعداد نمایش: 334
چکیده

عنوان مقاله: بهرام بیضایی، ادبیات و سینما

حوزه (های) تخصصی: هنر نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 332
چکیده

عنوان مقاله: مصاحبه ای با ویلیلم فاکنر

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 305
چکیده

عنوان مقاله: کلک شعر: چند شعر از ویسلاواشیمبورسکا

حوزه (های) تخصصی: شاعران نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 230
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد ادبی: اهدا جایزه نوبل در ادبیات سال 1996 به شاعر لهستانی خانم ویسلاواشیمبورسکا

حوزه (های) تخصصی: برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 287
چکیده

عنوان مقاله: ناشران و نویسندگان نوگرا

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد کتاب، اقتصاد نشر انتشارات و وضعیت نشر

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: دو شعر از اودیسئوس الی تیس

حوزه (های) تخصصی: شاعران نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد ادبی: الی تیس، شاعر یونانی و برنده جایزه نوبل در ادبیات

حوزه (های) تخصصی: شاعران برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 295
چکیده

عنوان مقاله: نقد ادبی: دو ستایش شعر و شاعری (متن سخنرانی شیموس هینی در آکادمی نوبل)

حوزه (های) تخصصی: شاعران نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 305
چکیده

عنوان مقاله: ژان ریکاردو و تل کل

حوزه (های) تخصصی: رمان و رمان نو

تعداد نمایش: 263
چکیده

عنوان مقاله: جانشین

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 267
چکیده

عنوان مقاله: بازگشت به ایران (نقد کتاب اصفهان نصف جهان است)

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی

تعداد نمایش: 274
چکیده

عنوان مقاله: ثریا در اغما (نقدی بر ترجمه کتاب «ثریا در اغما به زبان انگلیسی)

حوزه (های) تخصصی: ادبیات داستانی ترجمه

تعداد نمایش: 321
چکیده

عنوان مقاله: کنزا بورواوئه، برنده جایزه نوبل در ادبیات سال 1994

حوزه (های) تخصصی: برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 277
چکیده

عنوان مقاله: سیاست و ادبیات: زوج ناسازگار

حوزه (های) تخصصی: ادبیات اجتماعی و سیاسی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: منتقدی که وجود ندارد

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 260
چکیده

عنوان مقاله: ظهور ارنست همینگوی

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 326
چکیده

عنوان مقاله: برجس، رمان نویس و منتقد نامدار انگلیسی

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 228
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد ادبی: ادموند ویلسون، سرشناس ترین منتقد ادبی آمریکا (خاطرات دهه بیست - خاطرات دهه شصت)

حوزه (های) تخصصی: منتقدان و نظریه پردازان

تعداد نمایش: 455
چکیده

عنوان مقاله: کلک نقد ادبی: راهب به سوی شناخت شعر (زخم درون، حضرات، همان شعر ناسروده است)

حوزه (های) تخصصی: تاریخ ادبیات جهان

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: نقد ادبی: ادبیات «علمی - تخیلی»

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 304
چکیده

عنوان مقاله: نظریه ی کلی باغبانی نکردن

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 221
چکیده

عنوان مقاله: نوآوری در دادگاهی بی پایان

حوزه (های) تخصصی: فلسفه سیاسی

تعداد نمایش: 300
چکیده

عنوان مقاله: نقد ادبی: گراهام گرین و دنیای همیشه سرسبز رمان و داستان کوتاه

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 209
چکیده

عنوان مقاله: شعر نو در آمریکای لاتین

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 223
چکیده

عنوان مقاله: داستانهای خارجی درباره ایران

حوزه (های) تخصصی: گونه های معاصر

تعداد نمایش: 185
چکیده

عنوان: روش شناسی نقد ادبیات داستانی

حوزه (های) تخصصی: رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 310
چکیده

عنوان مقاله: نخستین داستان نویس زن ایرانی

حوزه (های) تخصصی: زنان و ادبیات نویسندگان معاصر

تعداد نمایش: 236
چکیده

عنوان: ترجمه خوب، نوعی آفرینش هنری است

حوزه (های) تخصصی: ترجمه

تعداد نمایش: 322
چکیده

عنوان مقاله: دوریس لسینگ، رمان نویس انگلیسی برنده جایزه نوبل در ادبیات سال 2007

حوزه (های) تخصصی: برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 237
چکیده

عنوان: برندگان جایزه نوبل ادبیات از بیست سال پیش تا کنون

حوزه (های) تخصصی: برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 283
چکیده

عنوان مقاله: اهانت به تماشاگر: سیل

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 254
چکیده

عنوان مقاله: غیب گویی: یودیت

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 224
چکیده

عنوان مقاله: نقد آثار اومبرتواکو: پاسخ به پرسش های نیمه فلسفی

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 238
چکیده

عنوان مقاله: اومبرتواکو، سینما و موسیقی: فیلمنامه نویسی به سبک گودار

حوزه (های) تخصصی: منتقدان و نظریه پردازان نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 273
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه «سلین» در ادبیات جهان

حوزه (های) تخصصی: منتقدان و نظریه پردازان نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 241
چکیده

عنوان مقاله: نمایشنامه نویسان بزرگ پایان قرن

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 320
چکیده

عنوان مقاله: جهنم روی زمین

حوزه (های) تخصصی: شاعران شبه قاره هند

تعداد نمایش: 252
چکیده

عنوان مقاله: 22 شعر از رابیندرانات تاگور

حوزه (های) تخصصی: طراحی، نقاشی شاعران

تعداد نمایش: 219
چکیده

عنوان مقاله: دنیای تصویرها در شعر فارسی

حوزه (های) تخصصی: بلاغت

تعداد نمایش: 212
چکیده

عنوان مقاله: شهادت نامه های تاریخی (امروز بهتر می فهمم)

حوزه (های) تخصصی: کلیات و منابع

تعداد نمایش: 213
چکیده

عنوان مقاله: نقد ادبی: پست مدرنیسم از چه زمانی آغاز شد؟

حوزه (های) تخصصی: پست مدرنیسم

تعداد نمایش: 354
چکیده

عنوان مقاله: شعر جهان: شبیه سازی

حوزه (های) تخصصی: جریان ها و مکتب های ادبی

تعداد نمایش: 244
چکیده

عنوان مقاله: گوناگون: نوستالژی

حوزه (های) تخصصی: خانواده و خویشاوندی

تعداد نمایش: 439
چکیده

عنوان مقاله: نقد ادبی: سخنرانی نوبل ژوزه ساراماگو (نویسنده پرتغالی: به هنگام دریافت جایزه نوبل در ادبیات سال 1998)

حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها رویکردهای نقد ادبی

تعداد نمایش: 317
چکیده

عنوان مقاله: جان کیتس (پر خواننده ترین شاعر رمانتیک انگلیسی)

حوزه (های) تخصصی: شاعران

تعداد نمایش: 236
چکیده

عنوان مقاله: نامه های ماندگار: نامه های گوستاو فلوبر به ایوان تورگنیف

حوزه (های) تخصصی: نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 330
چکیده

عنوان مقاله: بیگانه

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 212
چکیده

عنوان مقاله: متن خطابه هسه برای پذیرش جایزه نوبل ادبیات

حوزه (های) تخصصی: برندگان جوایز ادبی

تعداد نمایش: 292
چکیده

عنوان مقاله: متن خطابه پیراندلو هنگام دریافت جایزه نوبل در ادبیات سال 1934

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 280
چکیده

عنوان مقاله: کمال

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 297
چکیده

عنوان مقاله: خاطره

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 258
چکیده

عنوان مقاله: یک تکه کیک و یادآوری خاطرات گذشته

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 243
چکیده

عنوان مقاله: هنرمند و سیاست

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 263
چکیده

عنوان مقاله: ارثیه

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان نقد و بررسی آثار

تعداد نمایش: 265
چکیده

عنوان مقاله: صندوق شن: نمایشنامه ای کوتاه به یاد مادربزرگم (1959 - 1876)

حوزه (های) تخصصی: جهان نمایشنامه و تعزیه

تعداد نمایش: 1062
چکیده

عنوان مقاله: گفت و شنودی با جیمز تربر

حوزه (های) تخصصی: گفتگوها و گزارشها نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 250
چکیده

عنوان مقاله: واقعه سرپیچ خیابان

حوزه (های) تخصصی: نویسندگان و نمایشنامه نویسان

تعداد نمایش: 264
چکیده

عنوان مقاله: رمان، نمادی از زندگی واقعی

حوزه (های) تخصصی: رمان و رمان نو

تعداد نمایش: 308
چکیده

عنوان مقاله: آن چه تاکنون آموخته ام

حوزه (های) تخصصی: جهان

تعداد نمایش: 246
چکیده

عنوان مقاله: توصیف در داستان نویسی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 552
چکیده