جولیا نانی

حوزه (های) آثار:
سیاسی

عنوان مقاله: دیدگاههای امنیتی آمریکا و مسئله انتقال انرژی از حوزه خزر

حوزه (های) تخصصی: منطقه آمریکای شمالی و حوزه دریای کارائیب

تعداد نمایش: 208
چکیده