مریم رمضانیان

حوزه (های) آثار:
مدیریت

عنوان مقاله: اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 699
چکیده