محمدعلی موحد

حوزه (های) آثار:
ادبیات
فلسفه
حقوق
تاریخ
اقتصاد
سیاسی
اسلامی

عنوان: سخنرانی: سیاست نامه و فتاوای جهانداری

حوزه (های) تخصصی: نثر شبه قاره هند

تعداد نمایش: 386
چکیده

عنوان مقاله: مولانا و سعدی

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی سعدی پژوهی تطبیق شاعران و نویسندگان فارسی زبان بر یکدیگر

تعداد نمایش: 487
چکیده

عنوان مقاله: سپه سالار و رسالة او در مناقب خداوندگار

حوزه (های) تخصصی: ادبیات

تعداد نمایش: 290
چکیده

عنوان مقاله: مناظره ای از امام فخر رازی

حوزه (های) تخصصی: دین پژوهی

تعداد نمایش: 309
چکیده

عنوان مقاله: کلک پژوهش: مبالغه مستعار (اسناد محرمانه بریتانیا و ادعای شیوخ بر جزایر تنب و ابوموسی)

حوزه (های) تخصصی: خلیج فارس و دریای خزر جغرافیای تاریخی

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان: آثار منثور مولانا

حوزه (های) تخصصی: نظم

تعداد نمایش: 483
چکیده

عنوان: در ضیافت افلاطون

حوزه (های) تخصصی: افلاطون (428-348 ق.م)

تعداد نمایش: 710
چکیده

عنوان: صدای خاموش: تأملی در غزلیات شمس

حوزه (های) تخصصی: نظم

تعداد نمایش: 815
چکیده

عنوان مقاله: جایگاه مقالات شمس در ادب و عرفان ایران

حوزه (های) تخصصی: نثر متون عرفانی و تحلیل عرفانی متون ادبی

تعداد نمایش: 401
چکیده

عنوان مقاله: ایران و فرصت های بهره برداری از طرح های انرژی آسیای مرکزی و قفقاز

حوزه (های) تخصصی: ذخایر،تولید،صادرات،حمل و نقل و بازاریابی

تعداد نمایش: 271
چکیده

عنوان: قراردادهای نفتی پس از درنگی 20 ساله

حوزه (های) تخصصی: اقتصاد سیاسی نفت و گاز

تعداد نمایش: 461
چکیده

عنوان مقاله: نگاهی به نظام حقوقی دریای خزر و مسائل مربوط به آن

حوزه (های) تخصصی: آب

تعداد نمایش: 338
چکیده

عنوان: نقد ادبی: هنر شفیعی کدکنی در تصحیح عطار

حوزه (های) تخصصی: تصحیح و نقد متون

تعداد نمایش: 530
چکیده

عنوان: بازخوانی پرونده ی قرارداد دارسی

حوزه (های) تخصصی: چالشهای خارجی

تعداد نمایش: 407
چکیده

عنوان: تاریخ معاصر: دنیس رایت و خاطره او از مأموریت در ایران (2)

حوزه (های) تخصصی: ایران باستان

تعداد نمایش: 355
چکیده

عنوان: ابن عربی و فصوص الحکم

حوزه (های) تخصصی: تصوف و عرفان اسلامی

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ معاصر: دنیس رایت و خاطرات او از مأموریت در ایران

حوزه (های) تخصصی: ایران باستان

تعداد نمایش: 309
چکیده

عنوان مقاله: پرونده 28 مرداد: ویژنامه تحلیل وقایع 28 مرداد 1332 : ماجرای نفت، کودتای 28 مرداد و پیامدهای آن

حوزه (های) تخصصی: نهضت نفت سبک ها

تعداد نمایش: 441
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: شمس و مولانا در چه سن و سالی به هم رسیدند؟

حوزه (های) تخصصی: کلیات مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 458
چکیده

عنوان مقاله: فلسفه: آیا شیخ اشراق قربانی بلند پروازیهای سیاسی خود شد؟

حوزه (های) تخصصی: حکمت اشراق

تعداد نمایش: 392
چکیده

عنوان مقاله: سرمقاله: خواب آشفته نفت

حوزه (های) تخصصی: مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران

تعداد نمایش: 446
چکیده

عنوان: نقد و معرفی کتاب: همه آدمهای شاه

حوزه (های) تخصصی: کلیات و منابع

تعداد نمایش: 364
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: نیازهای وجودی انسان معاصر و انعکاس آن در کلام مولانا

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی بررسی مفاهیم عرفانی و اصطلاحات تصوف در ادبیات

تعداد نمایش: 416
چکیده

عنوان مقاله: پژوهش: گزارشی برای ثبت در تاریخ

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 301
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: کودتا و وصایای دکتر محمد مصدق

حوزه (های) تخصصی: سیاسی تئوری موسیقی

تعداد نمایش: 376
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: سایه ی سهمگین سرکوب

حوزه (های) تخصصی: تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران

تعداد نمایش: 311
چکیده

عنوان مقاله: تاریخ: دموکراسی در قربانگاه

حوزه (های) تخصصی: منابع و کلیات

تعداد نمایش: 328
چکیده

عنوان مقاله: این نامه از مولاناست نه از شمس تبریزی

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 439
چکیده

عنوان مقاله: نقد و بررسی کتاب: مثنوی معنوی

حوزه (های) تخصصی: مولانا پژوهی

تعداد نمایش: 392
چکیده

عنوان مقاله: خدا و معنا

حوزه (های) تخصصی: عرفان ادبی

تعداد نمایش: 496
چکیده

عنوان مقاله: گزارشی برای ثبت در تاریخ

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 304
چکیده

عنوان مقاله: در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر

(جدال سعدی با مدعی بر سر خط موهوم آستارا- حسنقلی)

حوزه (های) تخصصی: حقوق دریاها

تعداد نمایش: 732
چکیده

عنوان مقاله: ایران و فرصتهای بهره برداری از طرحهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 329
چکیده

عنوان مقاله: حق چیست

حوزه (های) تخصصی: فلسفه حقوق

تعداد نمایش: 543
چکیده

بخش تحقیق:

عنوان مقاله: اصل چهارم قانون اساسی

حوزه (های) تخصصی: حقوق اساسی

تعداد نمایش: 466
چکیده

عنوان مقاله: دعاوی کنسرسیوم در برابر دیوان داوری ایران ، ایالات متحده

(ذکر خیری از ویرالی)

حوزه (های) تخصصی: حقوق سازمانهای بین المللی مراجع صالح بین المللی

تعداد نمایش: 513
چکیده

معرفی کتاب:

عنوان مقاله: سلوک الملوک

(کتابی به فارسی در اصول حکومت اسلامی)

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 459
چکیده

عنوان مقاله: نجم الدین طوفی و نظر تهورآمیز او در مورد نص شرعی و مصلحت اجتماعی

حوزه (های) تخصصی: سایر

تعداد نمایش: 630
چکیده

عنوان مقاله: تصرف

حوزه (های) تخصصی: اموال و مالکیت

تعداد نمایش: 390
چکیده

عنوان مقاله: تئوری دولت از نظر ابن خلدون

حوزه (های) تخصصی: حقوق اساسی

تعداد نمایش: 507
چکیده